Header_9.jpg

VERDIEPING

Er is al veel onderzoek gedaan op het gebied van de Mens- en Maatschappijvakken. Op deze pagina vind je publicaties waarmee je je verder kunt verdiepen. Heb je een artikel of publicatie die voor andere docenten ook interessant is, stuur ons een bericht. Dan voegen we deze toe aan de pagina.

wat_werkt_als_je_samenwerkt.png

Wat werkt als je samenwerkt

Praktijkcases

Deze publicatie is bedoeld voor docenten, studenten aan de lerarenopleiding, lerarenopleiders, trainers en schoolleiders. Voorbeelden en analyses van samenwerking tussen de Mens-
& Maatschappijvakken, de schoolvakken: aardrijkskunde, economie, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer. (2018)

Toekomstgericht_onderwijs.png

Toekomstgericht onderwijs in de maatschappijvakken

Een vakdidactisch perspectief vanuit aardrijkskunde, economie, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer

(2018)

Effecten_vakkenintegratie.png

Effecten van vakkenintegratie

Literatuurstudie

De discussie over geïntegreerd onderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt in Nederland al vanaf de invoering van de basisvorming (1993) gevoerd. Is het gewenst onderwijs in een geïntegreerd curriculum aan te bieden? Wat is er bekend over de effecten ervan? Voor het beantwoorden van deze vragen is deze literatuurstudie opgezet. (2018)